Ruou nhap khau,qua tet,bia duvell,bia chi may,my y

Tuyển dụng

Trang chủ Tuyển dụng
AVM Vietnam, chúng tôi đặc biệt coi trọng yếu tố con người và chú trọng xây dựng một môi trường làm việc tốt nhất để mỗi cá nhân đều phát huy được tối đa sức sáng tạo và năng lực của bản thân. Chúng tôi đề cao và coi trọng các giá trị cá nhân và mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là mỗi thành viên đều xây dựng sự nghiệp của chính mình tại AVM Vietnam. Do nhu cầu mở rộng hoạt động, AVM Vietnam đang cần tuyển dụng nhân sự cho các vị trí sau:
Hiển thị số lượng 
STT. Vị trí tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ Nơi làm việc
1 Cán bộ tư vấn IR và quan hệ Khách hàng Thứ bảy, 20 Tháng 11 2010 Hà Nội