Ruou nhap khau,qua tet,bia duvell,bia chi may,my y

IR Service

Giới thiệu dịch vụ IR

E-mail Print PDF

 

alt altaltaltaltalt

       Quan hệ nhà đầu tư (Investor Relation - IR) là một hoạt động mang tính chiến lược và đồng thời là một trách nhiệm của doanh nghiệp. IR là quá trình quan hệ liên tục, chủ động và tích cực giữa Doanh nghiệp với cổ đông, cộng đồng tài chính và nhà đầu tư tiềm năng thông qua hoạt động công bố thông tin để hiểu rõ giá trị của doanh nghiệp.

       AVM Vietnam là một trong những doanh nghiệp tiên phong ở Việt Nam nghiên cứu và cung cấp dịch vụ chuyên sâu về Tư vấn Quan hệ nhà đầu tư. Với đội ngũ nhân sự cao cấp am hiểu về quản trị doanh nghiệp và thị trường vốn, cộng với những kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông tài chính, AVM Vietnam đã hỗ trợ thành công cho nhiều khách hàng trong các dự án kêu gọi vốn dầu tư, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

       Gói dịch vụ Tư vấn IR chuyên sâu của AVM bao gồm: Tư vấn và hỗ trợ xây dựng Bộ phận IR; Tư vấn Chiến lược IR; Tư vấn Công bố thông tin; Tư vấn lập Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên; Website quan hệ cổ đông; Xử lý khủng hoảng truyền thông.