Ruou nhap khau,qua tet,bia duvell,bia chi may,my y
  • About us
    General facts about Joomla!
  • Tuyển dụng
    AVM Vietnam, chúng tôi đặc biệt coi trọng yếu tố con người và chú trọng xây dựng một môi trường làm việc tốt nhất để mỗi cá nhân đều phát huy được tối đa sức sáng tạo và năng lực của bản thân. Chúng tôi đề cao và coi trọng các giá trị cá nhân và mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là mỗi thành viên đều xây dựng sự nghiệp của chính mình tại AVM Vietnam. Do nhu cầu mở rộng hoạt động, AVM Vietnam đang cần tuyển dụng nhân sự cho các vị trí sau: